Kontakt


På förekommen anledning har vi beslutat att endast hyra ut till familjesammankomster, styrelsemöten och liknande. Vi kommer alltid att fråga om vilka ändamål lokalen ska hyras till.


Att hyra hela huset kostar 500 kr och lilla salen 250 kr


För att hyra kontakta Olof Andrén  070 2427674 el. 0511 53029

                                  Rosalie Dahlqvist  076 0297920  


Välkommen med din bokning / Kinne-Vedums Byalag

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du hitta namn o telefonnummer och emailadress till oss i styrelsen.

Ordförande Rosalie Dahlqvist                             mobil 0760-297920              rosaliedahlqvist@hotmail.com


Vice ordförande Tomas Olsson                            mobil 0730-609222


Kassör Birgitta Johansson          0511-53075      mobil   0738093981             birgitta.johansson@atlid.se


Styrelseledamöter

Sven-Otto Svensson                   0511-53223       mobil  0703431926              sven-otto.svensson@telia.com

Magnus Persson                          0511-53332       mobil  0108881940              magnus_persson1@hotmail.com

Olof Andrén                                                         mobil  0702427674             sandstugan@telia.com