Kontakt


På förekommen anledning har vi beslutat att endast hyra ut till familjesammankomster, styrelsemöten och liknande. Vi kommer alltid att fråga om vilka ändamål lokalen ska hyras till.


Att hyra hela huset kostar 500 kr och lilla salen 250 kr


För att hyra kontakta Olof Andrén  070 2427674 el. 0511 53029

                                  Rosalie Dahlqvist  076 0297920  


Välkommen med din bokning / Kinne-Vedums Byalag

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du hitta namn o telefonnummer och emailadress till oss i styrelsen.

Ordförande Rosalie Dahlqvist                             mobil 0760-297920              rosaliedahlqvist@hotmail.com


Vice ordförande Olof Andrén     0511-53029      mobil  0702427674              sandstugan@telia.com


Sekreterare Rosalie Dahlqvist                            mobil  0760-297920             rosaliedahlqvist@hotmail.com


Kassör Birgitta Johansson          0511-53075      mobil   0738093981             birgitta.johansson@atlid.se


Styrelseledamöter

Sven-Otto Svensson                   0511-53223       mobil  0703431926              sven-otto.svensson@telia.com


Magnus Persson                         0511-53332       mobil  0108881940              magnus_persson1@hotmail.com


Tomas Olsson                             0511-53953       mobil   0730609222